de Bobes Picornell, Arcadi

Nom: Arcadi de Bobes Picornell
Telefon: +34 93 4017882
Fax: +34 93 4017881
e-mail: arcadi.debobes@ca1.upc.es
Adreça: Construccions arquitectòniques I
ETSAV  C. Pere Serra. 1-15
08190  Sant Cugat del Vallès
Horari de visita: Dilluns de 9.30 a 11.50 h.

 

Docencia:  Coordinador Condicionaments i Serveis 2: Condicionament natural: assolellament, enllumenat, (natural/artificial), condicionament higrotérmic natural
Docencia:  Col.laborador

Construcció 1: Introducció a la construcció

TAP 5 / Projecste 5 (QM Primavera)

Opt / ALE: Arquitectura i disseny insdustrial (QM Tardor)

Recerca:

Sistemes técnics a l'Arquitectura

Transferència de Tecnologia:

Sistemes técnics a l'Arquitectura

Altres:

Curriculum conjunt Arcadi de Bobes - Toni Tribo (per accedir necesiteu Adobe Acrobat Reader 3.0 o superior)

Treballs vinculats a la línia de recerca:  Desenvolupament de Sistemes Tècnics i Materials (33050110)